Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-124329-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm tỉnh nơi vận chuyển gấu đến
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Hồ sơ xin đăng ký (kèm theo) và biên bản thẩm định của hội đồng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ nuôi lập hồ sơ đăng ký trại nuôi gửi Chi cục kiểm lâm tỉnh để được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chi cục kiểm lâm Tỉnh tiếp nhận hồ sơ, Phòng Thanh tra - pháp chế tham mưu Chi cục trưởng Kiểm lâm thành lập hội đồng thẩm định gồm các thành viên của các ngành (Chi cục Thú y, Sở Tài nguyên và môi trường, Phòng cảnh sát môi trường, chính quyền cấp xã) nơi có trại đề nghị nuôi gấu. Chi cục kiểm lâm làm chủ tịch hội đồng. Sau khi có kết quả thẩm định Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu Chi cục trưởng Kiểm lâm cấp phép.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức trực tiếp nhận Giấy phép (nếu đủ điều kiện) tại Chi cục Kiểm lâm
Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (mẩu ở phụ lục IV)
Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử
Bản vẽ chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh
Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sỹ thú y hay cơ sở thu y để chăm sóc thú y
Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-124329-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20