Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-127059-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Cục Thuế tỉnh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp đặt không đúng quy định, chuyên viên thụ lý hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ và gửi tới Cục Thuế Quảng Trị bản sao Giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế Quảng Trị thông báo kết quả mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật đến ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Luật Doanh nghiệp
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định
Tên chi nhánh được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu một thành viên - theo mẫu
Điều lệ Công ty (được chủ sở hữu Công ty, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký từng trang)
Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác (trừ trường hợp chủ sở hữu Công ty là Nhà nước)
Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (trường hợp có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm người đại diện theo uỷ quyền - mô hình tổ chức hội đồng thành viên). Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền.
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo uỷ quyền theo quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu do nước ngoài cấp (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp và cá nhân khác thực hiện theo quy định dưới đây:
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
+ Đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 120.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-127059-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
58