Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-127311-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 120 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Thông báo trước ngày tổ chức tuyển dụng: 60 ngày. Thi tuyển, chấm thi, công bố kết quả tuyển dụng, tổ chức phúc khảo (nếu có), thông báo kết quả sau khi tổ chức phúc khảo (nếu có): 30 ngày. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định tuyển dụng người trúng tuyển vào làm công chức dự bị.(Trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển phải đến cơ quan nhận việc, nếu trong quyết định tuyển dụng không quy định thời hạn khác.Trường hợp người được tuyển có lý do chính đáng mà không thể nhận việc đúng thời hạn thì phải làm đơn xin gia hạn thời gian nhận việc và được cơ quan ra quyết định tuyển dụng đồng ý. Thời gian được gia hạn không quá 30 ngày. Quá thời hạn nói trên, người được tuyển không đến nhận việc thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức dự bị)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước 60 ngày tổ chức thi tuyển, Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng tại trụ sở cơ quan và qua các phương tiện thông tin đại chúng
Bước 2: Các cá nhân có nhu cầu nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan tuyển dụng
Bước 3: Tổ chức thi tuyển và chấm thi
Bước 4: Thông báo kết quả tuyển dụng và ban hành quyết định tuyển dụng
Bước 5: Nhận đơn phúc khảo và tổ chức phúc khảo (nếu có)
Bước 6: Thông báo kết quả phúc khảo và ban hành quyết định tuyển dụng bổ sung (nếu có)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đăng ký dự tuyển công chức dự bị phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây.
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị (đối với người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị thực hiện theo chính sách thu hút đối với các ngành nghề còn thiếu của tỉnh);
- Phẩm chất đạo đức tốt;
- Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 40 tuổi;
- Có đơn xin dự tuyển và lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của ngạch đăng ký dự tuyển;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
Căn cứ vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.
Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác
Bản sao giấy khai sinh
Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ, bản kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển, sổ hộ khẩu và các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự tuyển công chức dự bị
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí tuyển dung công chức - Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000đồng/thí sinh/lần dự thi.Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 đồng/thí sinh/lần dự thi
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng công chức dự bị - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-127311-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
14