Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-130905-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp
Bước 4: Người đại diện thep pháp luật của doanh nghiệp đến ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp (quy định tại khoản 5, Điều 24 Nghị định 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-130905-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20