Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-130945-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị̣: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế Quảng Trị: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Bước 2: Chuyên viên thụ lý Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn người thành lập hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người thành lập chi nhánh, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ và gửi tới Cục Thuế tỉnh bản sao Thông báo lập chi nhánh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Bước 4: Sau khi nhận được thông tin về chi nhánh doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo Mã số chi nhánh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị để nghi vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh.
Người đứng đầu chi nhánh đến ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
+ Tên chi nhánh được đặt theo đúng quy định tại Điều 37 của Luật Doanh nghiệp;
+ Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)
Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh
Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh:
+ Đối với công nhân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu do nước ngoài cấp (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh
Trường hợp doanh nghiệp từ các tỉnh thành, phố khác trong nước đăng ký thành lập chi nhánh tại Quảng Trị, ngoài hồ sơ quy định nói trên, phải có thêm:
+ Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp;
+ Bản sao điều lệ công ty.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Thông báo lập chi nhánh;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 12.000 đồng/lần cấp

0
22