Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-131289-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người đăng ký, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ; tiến hành đăng ký thay đổi cho doanh nghiệp
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Trường hợp tiếp nhận thành viên mới:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu).
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới (quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).
- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới vào công ty.
- Đối với thành viên mới là cá nhân:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu do nước ngoài cấp (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
- Đối với thành viên mới là tổ chức:
+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định nói trên của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng.
+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực, nay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
- Hợp đồng chuyển nhượng;
- Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty;
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực, nay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp thành lập trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn (quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);
- Danh sách các thành viên còn lại của công ty (theo mẫu);
- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 có hiệu lực, nay đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần đầu sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Lưu ý: Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc cũ:
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp đăng ký trước khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Công an có hiệu lực);
+ Hoặc bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động sau khi TTLT số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA có hiệu lực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký 12.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-131289-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21