Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-131517-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền chuẩn bị hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao Giấy biên nhận cho người đăng ký, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho công ty.
Bước 4: Người đứng đầu văn phòng đại diện đến ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có trụ sở văn phòng đại diện theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
+ Nộp đủ lệ phí theo quy định.
Thông báo lập văn phòng đại diện (theo mẫu)
Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện
Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại Quảng Tri nhưng trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại các tỉnh, thành phố khác trong nước)
Bản sao Điều lệ công ty (trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại Quảng Tri nhưng trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại các tỉnh, thành phố khác trong nước)
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của đứng đầu văn phòng đại diện theo quy định như sau:
+ Đối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu do nước ngoài cấp (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài ) và một trong các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
+ Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
+ Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực.
Lưu ý: Nếu văn phòng đại diện được lập tại Quảng Trị nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập văn phòng đại diện;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 12.000đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty cổ phần - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-131517-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19