Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-132191-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký kinh doanh chuẩn bị hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Chuyên viên thụ lý Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý hướng dẫn Hợp tác xã hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã xảy ra sau đăng ký kinh doanh.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký thay đổi cho hợp tác xã
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định
Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát đã thay đổi của hợp tác xã (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên Ban Quản trị Hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với Hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã
Tải về
Thông báo về đăng ký kinh doanh;
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 12.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-132191-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16