Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-132203-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp tiếp nhận hồ sơ).
- Địa chỉ: 01 - Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chủ trì đào tạo gửi hồ sơ về Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký thực hiện liên kết đào tạo
Bước 2: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ theo quy định
Bước 3: Bộ Giáo dục và Đào tạo:
+ Ra quyết định cho phép liên kết đào tạo với trường hợp cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện quy định;
+ Thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục về việc không cho phép liên kết đào tạo với trường hợp cơ sở giáo dục không đáp ứng đủ các điều kiện quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối với đơn vị chủ trì đào tạo:
- Đã có văn bản cho phép mở ngành đào tạo đối với ngành dự định liên kết;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo;
- Đảm bảo yêu cầu về đội ngũ giảng viên (giáo viên), cán bộ quản lý, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo quy định, phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học
Đối với đơn vị phối hợp đào tạo:
- Xác định nhu cầu đào tạo về: Số lượng, ngành nghề và trình độ đào tạo;
- Xác định được địa điểm đặt lớp:
+ Đối với khóa liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh;
+ Đối với khóa liên kết đào tạo cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, địa điểm đặt lớp phải là các trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện.
- Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ dạy học, thực hành, thực tập, đảm bảo môi trường sư phạm, có đội ngũ cán bộ quản lý phù hợp với mục tiêu đào tạo của khóa học
Tờ trình về việc mở lớp liên kết đào tạo của đơn vị chủ trì đào tạo, đơn vị phối hợp đào tạo
Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh
Các bản sao hợp lệ văn bản xác định: Chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan đến việc liên kết đào tạo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 2. Bảng kê cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ liên kết đào tạo
Tải về
Mẫu 3. Báo cáo thống kê tình hình thực hiện liên kết đào tạo
Tải về
Mẫu 4. Báo cáo thống kê tình hình liên kết đào tạo
Tải về
Mẫu 5. Phiếu theo dõi thủ tục và quy trình đăng ký liên kết đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-132203-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22