Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133033-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ( cấp giấy chứng nhận đầu tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị (cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Bước 2: Chuyên viên thụ lý của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận cho chủ đầu tư.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư
Bước 5: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp (đối với chi nhánh)
Hồ sơ đăng ký đầu tư, bao gồm:
+ Bản Đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận án đầu tư (theo mẫu-phụ lục I-2);
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức;
+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.
Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, bao gồm:
+ Thông báo thành lập chi nhánh (theo mẫu);
+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh; Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thành lập chi nhánh;
+ Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của người đứng đầu chi nhánh;
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Quảng Trị);
+ Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Quảng Trị);
+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có thêm bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
Lưu ý:
+ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh hoạt động chi nhánh.
+ Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu thì sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản Đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận án đầu tư
Tải về
Thông báo thành lập chi nhánh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định đối với đăng ký đầu tư. Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 12.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133033-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22