Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133204-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Bước 2: Chuyên viên thụ lý hướng dẫn và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án đầu tư theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, trao giấy biên nhận cho chủ đầu tư.
Bước 3: Sau khi hoàn thành việc xem xét hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu - phụ lục I-4)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu có)
Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:
+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (trường hợp nhà đầu tư là cá nhân).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133204-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22