Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133448-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Các trung tâm giáo dục thường xuyên lập hồ sơ theo thời gian quy định hàng năm và nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận hồ sơ)
Thời hạn giải quyết: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi: chậm nhất trước ngày thi 30 ngày. Sau thời hạn này, không nhận thêm hồ sơ đăng ký dự thi.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Danh sách đăng ký dự thi tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người học theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đăng ký dự thi tại trung tâm giáo dục thường xuyên, nơi học lớp 12
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đã tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Học hết chương trình trung học phổ thông;
- Đối với người học trong các trung tâm giáo dục thường xuyên: không bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12; nếu là người học trong diện xếp loại hạnh kiểm thì phải có thêm điều kiện hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên; không nghỉ quá 45 buổi học trong năm học lớp 12 (nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);
- Đối với những người học theo hình thức tự học có hướng dẫn không bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12;
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi;
- Đăng ký dự thi và có đầy đủ hồ sơ dự thi hợp lệ theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Đơn xin dự thi;
- Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính);
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực);
- Các giấy tờ liên quan đến điểm ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Điều 34 của Quy chế này. Các giấy tờ này nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng điểm ưu đãi.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133448-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19