Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133522-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền bằng văn bản chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng ký thực hiện đăng ký văn phòng đại diện của doanh nghiệp
Bước 4: Công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Bộ phận bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:
+ Thông báo thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu);
+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng đại diện.
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:
+ Thông báo thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu);
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
+ Bản sao hợp lệ điều lệ công ty;
+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng đại diện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: 12.000đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty nhà nước - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133522-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23