Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133542-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền chuẩn bị hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả PPhòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn hòan chỉnh hồ sơ. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng địa diện của doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị
Thông báo lập địa điểm kinh doanh (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
22