Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133565-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Nhận hồ sơ và trả kết quả trong 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với học sinh quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện theo Hiệp định đã ký kết
Bước 2: Đối với học sinh quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông: Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp Trung học phổ thông), phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp Trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện tuổi:
Học sinh người nước ngoài trong năm xin học tại Việt Nam được gia hạn thêm 01 tuổi so với tuổi quy định của từng cấp học.
Điều kiện về sức khỏe:
- Học sinh phải được kiểm tra sức khỏe khi nhập học;
- Trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước;
- Khi mắc các bệnh thông thường phải điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
Điều kiện về văn bằng:
Học sinh người nước ngoài có nguyện vọng vào học tại các trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt Nam được quy định tại Luật Giáo dục Việt Nam đối với từng cấp học, bậc học.
Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt
- Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.
- Bản tóm tắt lý lịch.
- Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo).
- Học bạ (bản chính).
- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng).
- Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133565-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23