Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133635-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của Công ty nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 2: Chuyên viên thụ lý Phòng đăng ký kinh doanh xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chuyên viên thụ lý hướng dẫn người thành lập doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ đảm bảo hợp lệ, chuyên viên thụ lý trao Phòng đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho người đăng ký, chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ; tiến hành đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh doanh nghiệp
Bước 4: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty nhà nước (theo mẫu)
Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền
Trường hợp công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong các thành viên quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 180/2004/NĐ-CP
Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Lưu ý:
- Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của Công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.
- Đối với công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh, công ty phải gửi thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị nơi công ty đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu (MTB 24) để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện (trường hợp công ty đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh và dẫn đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Nhà nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 12.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22