Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133659-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên thụ lý trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.
Nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết.
Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định (theo mẫu)
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ
Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí
Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ và các chức danh quản lý khác đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Tờ khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ;
Tải về
Tờ khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: 120.000 đồng/ 1 lần cấp
Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh: 60.000 đồng/ 1 lần cấp;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133659-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18