Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133684-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị nơi đặt chi nhánh
Bước 2: Chuyên viên thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Chuyên viên thụ lý hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp. Người đứng đầu chi nhánh ký nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh.
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ
Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ
Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh
Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đứng đầu chi nhánh
Tờ khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh
Tải về
Tờ khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký hoạt động chi nhánh 12.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133684-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21