Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-133765-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận hồ sơ).
- Địa chỉ: 01 - Tạ Quang Bửu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị (mẫu 3 kèm theo). Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy công nhận văn bằng, chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có văn bằng (hoặc người đại diện hợp pháp của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền) lập hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định và gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả (Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dụcấp Giấy công nhận đối với cá nhân có yêu cầu và ghi nhận kết quả giải quyết vào sổ theo dõi)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau:
- Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng;
- Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;
- Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục phổ thông mà các chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng
Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định cchất lượng giáo dục công nhận và được Bộ GD&ĐT Việt nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam
Văn bằng thuộc trường hợp được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định của văn bản này
Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp
Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Một bản sao quá trình học tập tại cơ sở giáo dục của nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
Nộp kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan (nếu có) như:
+ Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại;
+ Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập;
+ Bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh;
+ Văn bằng công nhận chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 1 - Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp
Tải về
Mẫu 2 - Giấy biên nhận hồ sơ công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp
Tải về
Mẫu 3 - Giấy công nhận văn bằng giáo dục phổ thông
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-133765-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21