Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134204-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư tại Bộ phận một cửa (BPMC) của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị. BPMC tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.
Bước 2: Trường hợp hồ sơ hợp lệ, BPMC trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư
Bước 3: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho nhà đầu tư
Bước 4: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu phụ lục I-4 hoặc phụ lục I-5 hoặc phụ lục I-6)
Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp
Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (I-5)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (I-6)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I-4)
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (I-9)
Tải về
Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên (I-8)
Tải về
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh (I-10)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134204-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
16