Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134411-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp), Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
:
:
:
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.
Bản đăng ký đầu tư (theo mẫu)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm)
Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện
Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp nhà đầu tư muốn thành lập và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư - đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
+ Không quy định đối với đăng ký đầu tư; + Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 120.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134411-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16