Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134430-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị đăng ký lại nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế Đối ngoại – Sở Kế hoạch và Đầu tư và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đăng ký lại
Bước 2: Phòng Kinh tế Đối ngoại kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo cho Doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đề nghị đăng ký lại Doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp ký (theo mẫu)
Dự thảo điều lệ Doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về Doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và Giấy phép điều chỉnh. Trường hợp khi đăng ký lại Doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ nói trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký lại Doanh nghiệp và Dự án đầu tư - đối với trường hợp đăng ký lại của Doanh nghiệp có VĐTNN được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Đăng ký lại của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134430-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21