Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134957-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: ba mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại mục Thành phần, số lượng hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ)
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến, nội dung cần giải quyết, ngày trao trả hồ sơ, ký xác nhận.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phiếu hẹn
Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu, 03 bản chính)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân (03 bản sao)
Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (03 bản chính)
Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện được cấp có thẩm quyền duyệt kèm theo tài liệu dự án đầu tư nhà máy điện (03 bản sao)
Bản sao hợp lệ tài liệu kỹ thuật xác định công suất lắp đặt từng tổ máy, phương án đấu nối chính thức nhà máy điện vào hệ thống điện và chế độ vận hành nhà máy điện trong hệ thống điện (03 bản sao)
Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước (đối với nhà máy thuỷ điện). Bản sao hợp lệ giấy phép sử dụng tài nguyên nước và phương án cung cấp nhiên liệu (đối với nhà máy nhiệt điện) (03 bản sao)
Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nhà máy điện và bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (03 bản sao)
Bản sao báo cáo tài chính năm gần nhất (03 bản sao).
Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực nếu muốn sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì căn cứ theo thành phần hồ sơ của thủ tục này và các thủ tục khác muốn sửa đổi, bổ sung, làm những thủ tục hồ sơ còn thiếu để được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực phát điện đối với các đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương (Giai đoạn 1: thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134957-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22