Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134986-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: ba mươi ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại mục Thành phần, số lượng hồ sơ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ)
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến, nội dung cần giải quyết, ngày trao trả hồ sơ, ký xác nhận.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo phiếu hẹn
Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu, 03 bản chính)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân (03 bản sao)
Sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc (03 bản chính)
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn chính (theo Phụ lục 2a) (03 bản sao)
Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp (các chuyên gia tư vấn chính các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp đến 35kV); Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện của chuyên gia (01 chứng chỉ); Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng của chuyên gia (01 chứng chỉ) (03 bản sao)
Hợp đồng lao động của các chuyên gia đã ký với tổ chức tư vấn (03 bản sao)
Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong thời gian năm năm gần nhất (03 bản chính)
Danh mục trang thiết bị, phương tiện, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác tư vấn do tổ chức đề nghị cấp phép (03 bản chính)
Báo cáo tài chính ba năm gần nhất (đối với tổ chức đang hoạt động) (03 bản sao).
Ghi chú: Các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực nếu muốn sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì căn cứ theo thành phần hồ sơ của thủ tục này và các thủ tục khác muốn sửa đổi, bổ sung, làm những thủ tục hồ sơ còn thiếu để được sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hợp đồng điện lực tư vấn đầu tư xây dựng điện có quy mô cấp điện áp đến 35kV đăng ký kinh doanh tại địa phương - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134986-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19