Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-134996-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính Sở Công thương Quảng Trị, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương)
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Bước 3: Nhận kết quả sau 5 ngày làm việc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực của đơn vị điện lực: Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
- Có trình độ cao đẳng chuyên ngành về điện trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện; trình độ trung cấp chuyên ngành điện hoặc công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện
- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện, phân phối điện và kinh doanh điện từ ba năm trở lên
- Đã được bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực và sử dụng điện
- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật điện, an toàn điện, các quy định hiện hành về hoạt động điện lực và sử dụng điện; Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp và đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra
- Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan
- Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực lần đầu bao gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
+ Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, quyết định nâng bậc lương công nhân
+ Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực
+ 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm
+ Bản khai quá trình công tác có xác nhận của đơn vị
- Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng bao gồm:
+ Văn bản đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực
+ Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực
+ 02 ảnh cỡ 2 x 3 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-134996-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24