Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-135185-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu tại Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Bước 2: Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành xem xét, phê duyệt hồ sơ
Bước 13: Trả kết quả theo đường công văn
Văn bản đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu thầu của chủ đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án của người có thẩm quyển quyết định đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư (trừ trường hợp dự án được phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)
Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu của người có thẩm quyền
Văn bản chứng minh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (trường hợp dự án có giải phóng mặt bằng)
Hồ sơ mời thầu: Nội dung của hồ sơ mời thầu phải đầy đủ theo mẫu quy định của Bộ kế hoạch và đầu tư
Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-135185-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41