Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-135593-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ chủ đầu tư trình
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Phòng Thẩm định tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, lập phiếu biên nhận.
Bước 3: Phòng Thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ
Bước 4: Trả kết quả cho chủ đầu tư theo đường công văn, trình kết quả thẩm định lên Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu thầu của chủ đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án của người có thẩm quyển quyết định đầu tư, Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của chủ đầu tư (trừ trường hợp dự án được phép lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật)
Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu của người có thẩm quyền
Văn bản chứng minh đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (trường hợp dự án có giải phóng mặt bằng)
Hồ sơ mời thầu: Nội dung của hồ sơ mời thầu phải đầy đủ theo mẫu quy định của Bộ kế hoạch và đầu tư
Các văn bản pháp lý liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-135593-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đấu thầu Mua sắm hàng hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33