Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-136117-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế đối ngoại -Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 101/2006/NĐ-CP và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về nội dung hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản. Nếu hồ sơ đã đạt yêu cầu thì Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp, trong đó nêu rõ nội dung chuyển đổi do đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký (theo mẫu)
Dự thảo điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên
Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép điều chỉnh
Trường hợp chuyển đổi có bổ sung thêm thành viên mới thì ngoài hồ sơ nói trên còn bao gồm:
+ Đối với thành viên mới là cá nhân: Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
+ Đối với thành viên mới là pháp nhân: Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu liên quan khác của pháp nhân; quyết định ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.
+ Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.
Trường hợp khi chuyển đổi doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn dầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-136117-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16