Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-139795-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công thương (phối hợp)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 21 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản phải lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý sau đó tiếp nhận kết quả đã giải quyết
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì phòng chuyên môn có ý kiến bằng văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.
Ðơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến
Bản sao (có công chứng) văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được quyền thừa kế theo quy định của pháp luật: 02 bộ
Bản sao (có công chứng) giấy đăng ký kinh doanh hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân thừa kế: 02
Báo cáo kết quả chế biến, các nghĩa vụ đã thực hiện và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
n xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Trường hợp thừa kế) 1.000.000đồng/1 giấy phép.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-139795-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20