Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-139979-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 19 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp hồ sơ tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nếu hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và chuyển cho bộ phận chuyên môn thụ lý, sau đó tiếp nhận kết quả giải quyết
Bước 3: Tổ chức cá nhân đến nhận kết quả giải quyết tại bộ phận trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì Sở có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.
Ðơn xin gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
Bản sao (có công chứng) giấy phép thăm dò đã được cấp - 02 bộ
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp
Ðề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Ðơn xin gia hạn hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-139979-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23