Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-146761-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay trong buổi làm việc sau khi tiếp nhận. Trường hợp số lượng yêu cầu chứng thực bản sao lớn thì có thể hẹn lại nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị số lượng bản sao cần chứng thực từ bản chính và nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp
Bước 2: Công chức phụ trách chứng thực Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra bản chính và bản sao chứng thực. Nếu đủ điều kiện thì tiến hành chứng thực. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và giải thích lý do từ chối chứng thực bằng văn bản
Bước 3: Đương sự nộp lệ phí và nhận kết quả tại Phòng Tư pháp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao văn bản, giấy tờ có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính
Văn bản, giấy tờ yêu cầu chứng thực không thuộc trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính, bao gồm:
+ Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo
+ Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung
+ Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
+ Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
+ Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao
Bản sao giấy tờ cần chứng thực
Bản chính của giấy tờ sẽ chứng thực bản sao
Số bộ hồ sơ: Tùy theo số lượng yêu cầu. (Lưu 01 bản sao tại Phòng Tư pháp)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính: .000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang và tối đa thu không quá 70.000 đồng/bản;
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [110]
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty hợp danh - Quảng Trị
Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) - Quảng Trị
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông - Quảng Trị
Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - Quảng Trị
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô - Quảng Trị
Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào - Quảng Trị
Cấp phù hiệu “Xe nội bộ” - Quảng Trị
Cấp phù hiệu “ Xe trung chuyển” - Quảng Trị
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - Quảng Trị
Đổi giấy phép lái xe ngành Công an cấp - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Quảng Trị
Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào - Quảng Trị
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch - Quảng Trị
Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị
Công bố lại cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp giấy phép Xe tập lái - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép lái xe - Quảng Trị
Cấp mới giấy phép lái xe - Quảng Trị
Cấp lại giấy phép Xe tập lái - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Quảng Trị
Cho phép cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Quảng Trị
Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Quảng Trị
Công bố hợp chuẩn - Quảng Trị
Công bố hợp quy - Quảng Trị
Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Văn phòng đại diện, chi nhánh - Quảng Trị
Đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ - Quảng Trị
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Trị
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã) - Quảng Trị
Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Quảng Trị
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Quảng Trị
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Quảng Trị
Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã chia - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã tách - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng) - Quảng Trị
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Trị
Cấp giấy phép hoạt động in - Quảng Trị
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Quảng Trị
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Quảng Trị
Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm - Quảng Trị
Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương - Quảng Trị
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Quảng Trị
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa - Quảng Trị
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Quảng Trị
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Quảng Trị
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân - Quảng Trị
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em) - Quảng Trị
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp xin đích danh (đã xác định được trẻ em) - Quảng Trị
Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi Việt Nam - Quảng Trị
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài - Quảng Trị
Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác - Quảng Trị
Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Trị
Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Trị
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Trị
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài - Quảng Trị
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài - Quảng Trị
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài - Quảng Trị
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Trị
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Quảng Trị
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện - Quảng Trị
Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị

0
18