Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-189157-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 28 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 28 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đủ thủ tục thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Nhận kết quả sau 15 ngày làm việc (nếu không cấp phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Tờ khai đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
- Bản sao có chứng thực các loại giấy phép:
+ Giấy phép thành lập đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, các tổ chức ngoại giao nước ngòai tại Việt Nam, các văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Nam
+ Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức có người nước ngoài làm việc và cá nhân người nước ngoài hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài
Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong giấy phép thành lập, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/TT-BTTTT ngày 21/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-189157-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30