Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-200136-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông- Vận tải, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ và lệ phí xin cấp chứng chỉ hành nghề tại Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ (trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ); giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ
Bước 3: Sở Xây dựng tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định
Bước 4: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện chung:
Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;
Có đạo đức nghề nghiệp và có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định và nộp lệ phí theo quy định.
Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng, có kinh nghiệm trong công tác thiết kế tối thiểu 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề
02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn (đính kèm theo thủ tục)
Tải về
- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (đính kèm theo thủ tục)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-200136-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
29