Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-200176-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính - Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng tại Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; yêu cầu bổ sung, điều chỉnh nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ
Bước 3: Sở Xây dựng xét duyệt hồ sơ và cấp chứng chỉ theo quy định
Bước 4: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
- Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát
- Nộp lệ phí theo quy định
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
Chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách nát (có giấy xác minh của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ)
Bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (PL 12 Thông tư 05/2010/TT-BXD)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-200176-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18