Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-200205-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính - Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng
Bước 2: Cán bộ thụ lý tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ thụ lý hồ sơ viết giấy biên nhận
Bước 3: Trả kết quả
Đơn hoặc tờ trình xin cấp giấy phép xây dựng công trình
Bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định theo quy định
Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của chủ đầu tư hoặc báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có) do tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện
Văn bản thoả thuận của Sở Thông tin & Truyền thông
Quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán công trình của chủ đầu tư
Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định
Hợp đồng thuê vị trí đặt trạm với chủ công trình
Văn bản thỏa thuận độ cao công trình của Bộ Quốc phòng (Nếu công trình thuộc danh mục phải thỏa thuận độ cao)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Nếu công trình thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 100.000đ/bộ hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-200205-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20