Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-200284-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính hoặc Qua Bưu điện - Địa chỉ : 91 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị.- Điện thoại : 053 3857 489; 053 3852 227. - Fax : 053 3857 489
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thoả thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng
Bước 2: Cán bộ thụ lý tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định
Bước 3: Trả kết quả
Công văn đề nghị thỏa thuận để cấp mỏ khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng
Bộ hồ sơ đăng ký cấp giấy phép khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng đầy đủ
Đơn xin cấp giấy phép khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng, kèm theo bản đồ khu vực khai thác
Chủ trương của UBND tỉnh và Quyết định phê duyệt trữ lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định
Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác sản xuất đá, phụ gia và vật liệu xây dựng kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định
Văn bản về ý kiến thống nhất của UBND địa phương (xã và huyện) kể cả về môi trường, sinh thái kèm theo trích lục bản đồ khu vực xin được khai thác ở địa phương nơi xin được hoạt động khoáng sản
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Bản đăng ký kinh doanh của Chủ đầu tư (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thoả thuận cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-200284-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất, Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22