Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-200289-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính - Địa chỉ: 91 Trần Hưng Đạo - Đông Hà - Quảng Trị. - Điện thoại: 053 3857 489; 053 3852 227
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ xin cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng tại Sở Xây dựng
Bước 2: Sở Xây dựng tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; yêu cầu bổ sung, điều chỉnh nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ; nếu hồ sơ hợp lệ, Sở xây dựng viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Trả kết quả
Đối với tổ chức:
- Tờ trình đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng
- Sơ đồ vị trí và bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200, thời hạn không quá 02 năm tính tới thời điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch
- Các văn bản pháp lý kèm theo (nếu có)
Đối với cá nhân, hộ gia đình:
- Đơn xin giao chứng chỉ quy hoạch
- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, thời hạn không quá hai năm tính đến thời điểm xin cấp chứng chỉ quy hoạch
- Biên bản ký xác nhận ranh giới thửa đất theo hiện trạng sử dụng của các hộ liền kề
- Danh sách công khai và biên bản kết thúc công khai tại phường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-200289-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
30