Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-202992-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính Sở Công thương Quảng Trị, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Bước 3: Nhận kết quả sau 07 ngày làm việc (nếu không cấp giấy chứng nhận có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện đối với cửa hàng bán LPG chai:
- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai
- Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành
- Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy
Đơn đề nghị cấp giấy CN đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (Phụ lục 1 Nghị định 107/2009/NĐ-CP)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng)
Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy và phí thẩm định - Địa bàn thị xã; thành phố: + 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định) + 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định) - Địa bàn huyện: + 700.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định) + 300.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-202992-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25