Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-203799-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản số 63 - Trần Hưng Đạo - Đông Hà; + Nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản
Bước 2: Cơ quan kiểm tra - chứng nhận tiếp nhận, xác nhận hồ sơ và thông báo ngay cho chủ hàng về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra hoặc bổ sung hồ sơ. Thông báo lô hàng thuộc diện miễn lấy mẫu kiểm tra (nếu có)
Bước 3: Cơ quan kiểm- tra chứng nhận tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu chất lượng
Bước 4: Cấp chứng nhận/thông báo kết quả tại Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục 1a
Bảng kê chi tiết lô hàng theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê chi tiết lô hàng theo mẫu tại Phụ lục 8a
Tải về
Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí kiểm tra và cấp giấy chứng nhận 40.000đồng/1 lần cấp

0
23