Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-204140-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chăn nuôi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Địa chỉ 256 Lê Duẩn - TP Đông Hà
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ công bố hợp quy
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy lập và gửi hồ sơ công bố hợp quy đến sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bước 2: Phòng Chăn nuôi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận công bố hợp quy theo mẫu
+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại
Bước 3: Thông báo tiếp nhận bản công bố hơp quy cho tổ chức, cá nhân
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:
- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư này
- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp
- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....)
Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:
Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư này
Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....)
Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận
Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001
Kế hoạch giám sát định kỳ
Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung:
- Đối tượng được chứng nhận hợp quy
- (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy
- Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy
- Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng
- Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá)
- Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận)
- Thông tin bổ sung khác
Các tài liệu có liên quan
Số bộ hồ sơ: Chưa có quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-204140-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19