Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-204373-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Khai báo và đăng ký kiểm dịch tại trạm Thú y huyện, thị xã - Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 2: Phòng Chăn nuôi thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện, chỉ tiêu cụ thể, so sánh với các quy định hiện hành, nếu đủ điều kiện, trình lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ký quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đơn vị được chỉ định là Tổ chức chứng nhận phải là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
- Có đủ các điều kiện, năng lực để tham gia hoạt động chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi theo quy định của Cục Chăn nuôi
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP
Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động thoả mãn yêu cầu sau:
+ Là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
+ Có đủ các điều kiện để tham gia hoạt động chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi theo quy định của Cục Chăn nuôi
+ Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP (Phụ lục 5)
+ Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký để đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hiện chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-204373-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34