Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-205305-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: 256 Lê Duẫn - Đông Hà – Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao tại văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 2: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thẩm định và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 4: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký quyết định giao rừng cho tổ chức
Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quyết định giao rừng
Đơn xin giao rừng
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)
Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện
Dự án đầu tư khu rừng
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao rừng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao rừng đối với tổ chức - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-205305-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31