Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-205440-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, các tổ chức và cá nhân có liên quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị Địa chỉ: 256 Lê Duẩn – Đông Hà – Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà sản xuất gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất
Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Nếu hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi thông báo tiếp nhận công bố tới các nhà sản xuất có hồ sơ công bố
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Mức giới hạn tối đa cho phép của một số vi sinh vật và hóa chất gây hại trong sản phẩm rau, quả, chè
Bản công bố rau, quả, chố an toàn (theo mẫu); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chố an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp
Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn
Tải về
Mẫu thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí có phí nhưng chưa có mức ban hành cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-205440-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23