Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-205487-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng TCHC-T.Tra – Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Trị. Địa chỉ: Khu phố 3- Đông Lương- Đông Hà - Quảng Trị. Điện thoại: 053.3562336
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra - Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Trị
Bước 2: Phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
- Tổng hợp hồ sơ hợp lệ; phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra tiến hành thẩm định
- Trình Lãnh đạo chi cục ký hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại phòng Tổ chức hành chính - Thanh tra - Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Trị
Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề ( Theo mẫu quy định tại phụ loạic số 1 Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008)
Giấy khám sức khoẻ (Do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp)
Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp và gia hạn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-205487-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24