Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-205504-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ quảng cáo trực tiếp tại phòng TCHC-Thanh tra – Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Khu phố 3 – phường Đông Lương – Đông Hà – Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc sau khi hoàn thành chương trình tập huấn
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đăng ký tham gia tập huấn tại trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị nơi cư trú, hoặc nơi kinh doanh
Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ tổng hợp, bố trí thời gian và tổ chức các lớp tập huấn tại các huyện, thị. Thông báo cho các đối tượng đã đăng ký tham gia lớp tập huấn
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật sau khi hoàn thành chương trình học tại nơi đăng ký
Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy 200.000đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-205504-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20