Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-205646-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở GTVT. Địa chỉ: Số 73 - Quốc Lộ 9 - thành phố Đông Hà - tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng chuẩn bị hồ sơ sang tên xe máy chuyên dùng theo thành phần hồ sơ như dưới đây và nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy biên nhận và giao lại cho khách hàng. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, hướng dẫn các thủ tục còn thiếu hoặc sai sót
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến Sở Giao thông vận tải nộp lệ phí tại phòng Tiếp dân và nhận kết quả tại Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình CMND hoặc hộ chiếu để kiểm tra: trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của UBND xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó
Sở Giao thông vận tải Quảng Trị tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho các đối tượng là tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị trừ các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Quy định này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đang sử dụng vào mục đích quốc phòng và an ninh
a) Di chuyển đăng ký tại Sở GTVT nơi XMCD đã đăng ký:
- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại phụ lục 12 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT
- Một trong các chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính)
+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
b) Đăng ký sang tên chủ sở hữu tại Sở GTVT nơi chuyển đến:
- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại phụ lục 2 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2011 của Bộ BGTVT (01 bản chính)
- Một trong các chứng từ sau:
+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính)
+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT (bản chính hoặc bản sao có chứng thực)
+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
- Phiếu di chuyển và hồ sơ đăng ký XMCD (bản chính) đã được Sở GTVT nơi cấp đăng ký cũ cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT (chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân có xe máy chuyên dùng nhượng bán, cho, tặng)
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại phụ lục 2 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2011 của Bộ BGTVT
Tải về
Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại phụ lục 12 Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ GTVT
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số (chuyển quyền sở hữu từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến) 200.000 đồng/xe/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sang tên chủ sở hữu đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-205646-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21