Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-271754-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương, 313 - đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3852265;
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở công nghiệp nông thôn nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương;
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ;
Sở Công Thương (Tổ chức chuyên môn, giúp việc Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh) xem xét, chấm điểm bình chọn các sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để cấp Giấy chứng nhận.
Bước 3: Sở Công Thương làm Tờ trình (kèm theo Hồ sơ của Hội đồng) gửi UBND tỉnh quyết định.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm);
- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;
- Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;
- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;
- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:
+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;
+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;
+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;
+ Tiêu chí khác.
Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Mẫu số 01, Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở công nghiệp nông thôn (bản sao hợp lệ);
Bản thuyết minh giới thiệu sản phẩm đăng ký bình chọn (Mẫu số 02, Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);
03 (ba) ảnh màu, kích cỡ tối thiểu (10x15)cm của sản phẩm được chụp 3 góc độ khác nhau;
Các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (bản sao hợp lệ): Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm phẩm; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.
Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị (bản sao hợp lệ);
Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu Phụ lục 05, Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương);
Trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công nghiệp nông thôn lập 01 hồ sơ như theo quy định tại khoản 1, điều 12, Thông tư số 26/2014/TT- BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Tải về
Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-271754-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
36