Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-271811-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Địa chỉ: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, số 28 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3504.887
Thời hạn giải quyết: Sau 24 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, Ủy ban nhân dân tỉnh không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại tỉnh Quảng Trị) không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ theo quy định ít nhất trước 48 tiếng đồng hồ so với thời gian dự định phát hành thông cáo báo chí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ nếu đủ điều kiện tiếp nhận, và chuyển bộ phận chuyên môn thụ lý, sau đó trình UBND tỉnh quyết định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông trả lại và hướng dẫn bổ sung hồ sơ
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận Văn thư của UBND tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Đối với cơ quan đại diện nước ngoài:
- Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;
- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;
- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.
* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:
- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có người chịu trách nhiệm về việc phát hành thông cáo báo chí;
- Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin; đối tượng phục vụ của thông cáo báo chí;
- Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc phát hành thông cáo báo chí.
Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 01/BTTTT ban hành kèm Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT)
Bản thảo, bản mẫu của thông cáo báo chí
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phát hành thông cáo báo chí của các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (có trụ sở tại Quảng Trị) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-271811-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Báo chí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
6