Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-271843-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh
Thời hạn giải quyết: - 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính
- 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định đối với phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu “Xe trung chuyển”
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh
Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
- Đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính: Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho đơn vị có xe nội bộ. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối với phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải gửi đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký. Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký phải có trách nhiệm xác nhận và gửi tới Sở Giao thông vận tải nơi đề nghị qua fax hoặc email, bản chính được gửi qua đường bưu điện. Trường hợp không xác nhận, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cấp phù hiệu cho đơn vị có xe nội bộ. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Đối với xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không thực hiện đúng các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, chỉ được cấp phù hiệu sau khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình.
- Trường hợp phù hiệu bị hết hiệu lực, bị mất, bị hỏng thì được cấp lại
Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại phụ lục 24, Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT
Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực: Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Bản sao công bố tuyến, chấp thuận khai thác tuyến của cơ quan quản lý tuyến
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp phù hiệu xe trung chuyển
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu “ Xe trung chuyển” - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-271843-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28