Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-BS05
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 35/2006/NĐ-CP và Thông tư số 09/2006/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương)
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Bước 3: Nhận kết quả sau 5 ngày làm việc (nếu không cấp giấy phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Đơn đăng ký hoạt động như­ợng quyền thư­ơng mại (theo mẫu MĐ-2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông­ tư 09/2006/TT-BTM)
Bản giới thiệu về nh­ượng quyền thư­ơng mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông­ tư 09/2006/TT-BTM)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư
Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ
Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp
Trong trường hợp giấy tờ quy định được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra Tiếng việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động nh­ượng quyền th­ương mại (theo mẫu MĐ-2 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông­ tư 09/2006/TT-BTM)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 4.000.000đ/ Giấy phép đối với HĐ nhượng quyền trong nước
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-BS05
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22